Er zijn soms consequenties wat betreft het aanvragen van tegemoetkomingen, maar wat betekent dit eigenlijk voor werknemers? Kon jij je personeel niet het werk bieden dat je normaal gesproken hebt of kon je niet het aantal uren bieden. Dan bestond er een mogelijkheid tot het aanvragen van een tegemoetkoming, die men dan kan ontvangen via het UWV. Heb jij nagedacht over het aanvragen van een NOW, dan moet je natuurlijk ook even stil staan bij de consequenties die dit zou kunnen hebben, of dit nu in positieve of negatieve zin is. Denk goed na, voordat je allerlei aanvragen indient.

Het loon zou worden door betaald

Op het moment dat je een NOW aanvraagt kun jij personeel gewoon door betalen, zoals jij dat altijd hebt gedaan. Wel is het zo dat, als je toeslagen zou krijgen dat je een gemiddeld bedrag aan het personeel zou betalen. Er zijn ook afspraken die gewoon van kracht zijn gebleven, hierbij kun je denken aan de volgende zaken:

·        De opbouw van het pensioen moet gelijk blijven.

·        De opbouw van vakantiegeld moet gelijk blijven.

·        De recht op vakantiedagen is gelijk gebleven, zoals deze was voor dat je in de crisis kwam.

·        Bonussen blijven van kracht, zoals deze afgesproken zijn met het personeel. Dit ligt wel anders voor het bestuur en de directie.

Kosten die zouden kunnen komen te vervallen zijn bijvoorbeeld de reiskosten, omdat je personeel vanuit huis kon werken. Ook als men minder gewerkt heeft kan het zijn dat er geen reiskosten uitbetaald worden. Je zou een duidelijke afspraak met je personeel kunnen maken over het minder werken van uren gedurende een bepaalde periode. Hierbij kun je denken aan de maanden die jij je personeel minder werk aan kunt bieden dan gewoonlijk zou zijn.

Website aanvraag en plichten van de werknemers

Je kunt via de website een QuickScan doen om erachter te komen of jij in aanmerking komt voor de NOW. Wanneer je een vraag gedaan hebt via de website, zal men zo snel mogelijk contact opnemen om de aanvraag met je door te nemen. Via de website vind je ook meer informatie, rondom de NOW. Voor de werknemers zijn er wel een aantal plichten, waaraan men zich moet houden. Als jij aan het personeel vraagt te komen werken zullen ze wel moeten komen. Heb jij langere tijd weinig werk te bieden en kan jij je personeel tijdelijk op een andere plek inzetten, dan zullen ze deze moeten aanvaarden. Wanneer men de werknemer vraagt tijdens de crisis uren in te zetten voor studie, moet men hier aan deelnemen. Er zijn dus genoeg rechten en plichten, voor zowel de werkgever als de werknemer. Het verplichten van vrij dagen opnemen kan trouwens niet, dit heeft een groot voordeel voor de werknemer. Omdat zo hun uren wel behouden blijven, maar een werkgever kan wel vragen enkele uren op te nemen of een geplande vakantie naar voren te halen.